Vores tilbud

I Huset for Psykisk Sundhed kan du få en koordineret og tværgående indsats. Vi tilbyder regionale og kommunale indsatser inden for psykiatri, sundhed, beskæftigelse og sociale tilbud.

Målet med de koordinerede indsatser er, at du og dine pårørende oplever indsatserne som mindre indgribende, end hvis du blev indlagt på psykiatrisk hospital.

Nedenfor kan du læse mere om de tilbud, som vi har i huset:

""

Psykiatrienheden

Har du brug for råd og vejledning om støtte i dagligdagen? Eller en snak om andre sociale problemstillinger, som du ønsker støtte til.
""

Akuttilbuddet

Føler du afmagt, angst eller har du det psykisk svært? Du kan døgnet rundt få støtte og rådgivning i Akuttilbuddet.
""

Psykiatrisk Ambulatorium Nørrebro

Har du en psykisk sygdom og behov for at komme i ambulant psykiatrisk behandling?