Akuttilbuddet

Akuttilbuddet er et tilbud til borgere over 18 år, bosiddende i Københavns kommune med egen bolig eller i et §107 tilbud. 

Akuttilbuddet er et døgndækket tilbud for mennesker i psykisk krise. Vi har en døgndækket rådgivningstelefon, 4 akutte overnatningspladser og 5 korttidspladser. 

Akuttilbuddet yder også vejledning til netværk og pårørende.

Vi er ikke et behandlingstilbud, men et socialt tilbud med en socialpædagogisk tilgang. 

Akutpladserne

Hvad kan du forvente på Akutpladserne:

  • Personlig støtte og rådgivning til at komme videre. 
  • Udgangspunktet er at borgeren skal vende tilbage til egen bolig. 
  • En handleplan der udarbejdes i samarbejde med borgeren 

Når du overnatter på akuttilbuddet, vurderer vi hver dag i fællesskab behovet for den videre støtte og overnatning. Dog max. 5 døgn. Der er mulighed for at modtage støtte hele døgnet. 

Du er altid velkommen til at henvende dig igen. 

Korttidspladserne

Hvad kan du forvente på Korttidspladserne:

  • Personlig støtte og rådgivning til at komme videre. 
  • Udgangspunkt er at borgeren skal vende tilbage til egen bolig. 
  • Et tæt samarbejder med udgangspunkt i borgerens mål. 

 Du bliver tilknyttet vejledere, der yder støtte i dagtimerne i hverdagene.

Opholdet kan vare op til tre måneder.
 

Den døgndækkede akuttelefon

Akuttilbuddet

Der er kun en telefonlinje, så du kan opleve, at der er optaget, når du ringer. Du må derfor meget gerne prøve igen senere, hvis der er optaget.