Psykiatrienheden

Har du brug for råd og vejledning om støtte i dagligdagen? Eller en snak om andre sociale problemstillinger, som du ønsker støtte til.

Psykiatrienheden varetager sagsbehandling for borgere, der ønsker et botilbud eller hjemmevejlederstøtte eller allerede bor i et botilbud eller modtager hjemmevejledning i egen bolig. Herunder også råd og vejledning til borgere og samarbejdspartnere om, hvilken støtte borgere kan få, og hvordan vi tilpasser støtten, samt andre relevante tiltag.

Den opsøgende støttekontaktpersonsordning varetages også i enheden. 

Enheden er ansvarlig for samarbejdet med den regionale behandlingspsykiatri og Socialforvaltningens egne bo- og dagtilbud på psykiatriområdet.

Recovery og rehabilitering

I Psykiatrienheden arbejder vi med recovery gennem rehabilitering. Det vil sige, at vi tager afsæt i det enkelte menneskes egne ønsker og behov og mulighed for at komme sig og komme videre i livet.

Vi ved, at alle kan komme sig helt eller delvist af en psykisk lidelse. Det er derfor også udgangspunktet for vores arbejde i den københavnske socialpsykiatri.

Socialpsykiatri handler om alt det, der sker, når du f.eks. er udskrevet fra behandling og skal have en hverdag til at hænge sammen. Den omfatter alle former for sociale tilbud som eksempelvis botilbud, aktivitets- og samværstilbud, støtte- kontaktpersonordninger og beskæftigelse.

Socialpsykiatrien yder således den helhedsorienterede hjælp og støtte, der er brug for, for at den enkelte kan klare sig i hverdagen.

Åben modtagelse

I vores modtagelse er det også muligt at få råd og vejledning om kommunens øvrige tilbud, som f.eks. frivillighedscenterets tilbud om følgeskab til sociale og private aktiviteter. ”Social sundhed” kan tilbyde følgeskab til møder og aftaler til behandling i sundhedsvæsenet.

Og ”Center for specialundervisning” kan hjælpe med struktur i hverdagen, samt give råd og vejledning om de mange andre tilbud der findes i Københavns Kommune.

Andre tilbud i Psykiatrienheden

Vis alle

Støttekontaktperson

Du kan få bevilget en støttekontaktperson, hvis du er socialt udsat og isoleret, og ikke kan gøre brug af de eksisterende tilbud i kommunen.  

Læs om Støttekontaktperson på Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk

Midlertidig Psykiatrisk Botilbud og længerevarende Psykiatrisk Botilbud

Du kan blive indstillet til et psykiatrisk botilbud, hvis du har en betydelig (§ 107 i serviceloven) eller betydelig og varig (§ 108 i serviceloven) nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige psykiatriske problemer.

Der skal være behov for omfattende hjælp til almindelig daglige funktioner eller pleje samt behov for særlige behandlingsmæssig støtte.

Aktivitets- og Samværstilbud

Alle borgere i København kan henvende sig til vores væresteder i Psykiatrien, uden forudgående aftale, og der er ikke krav om bevilling eller visitering til ordningen. Ved henvendelse til vores modtagelse kan du få nærmere råd og vejledning om de aktivitets- og samværstilbud, som kan være relevant for dig, herunder åbningstiderne, de tilbud de har på stedet og lignende.  

Mange af vores væresteder tilbyder blandt andet:

 • at åbne post
 • at handle på posten
 • hjælp og vejledning til madlavning
 • hjælp og vejledning til køb af mad – billigt og sundt
 • aktiviteter og samværsarrangementer
 • netværksskabende aktiviteter
 • at hjælpe med at lægge en individuel plan for en struktur i hverdagen, herunder blandt andet økonomisk planlægning og planlægning af diverse aftaler.  
 • gruppeforløb som tilpasses efter egne ønsker. I gruppeforløbene arbejdes der med at mestre en hverdag, økonomi, mad, sundhed m.m.

Aktivitets- og Samværstilbud er § 104 i serviceloven.

Indstilling til almennyttig bolig

For borgere med et påtrængende boligsocialt behov, kan Psykiatrienheden indstille til en almennyttig bolig i København, hvis:

 • du, udover at mangle en egnet bolig (akut bolignød), også har risiko for andre alvorlige problemer. Og løsningen af det boligsociale behov afhjælper dette helt eller delvist.
 • det forudsættes, at du ikke selv er i stand til at løse boligproblemet på en rimelig måde set ud fra en helhedsvurdering, herunder også de økonomiske forhold.
 • det er en forudsætning for anvisning af en bolig, at du kan tilpasse dig et almindeligt boligmiljø.
 • du skal have tilknytning til Københavns Kommune.

Kontakt

Psykiatrienheden

Psykiatrienhedens modtagelse i Griffenfeldsgade 46

Vores modtagelsen i Psykiatrienheden, Griffenfeldsgade 46, stuen, tilbyder råd- og vejledning, orientering om vores indsatser samt at åbne breve. Vi har også en borger-PC, hvor vi kan hjælpe med lignende. Vi har åbent mandag til fredag fra kl. 9-15.