Psykiatrisk Ambulatorium

Har du en psykisk sygdom og behov for at komme i ambulant psykiatrisk behandling?

Psykiatrisk Ambulatorium Nørrebro tilbyder en behandling, der består af en kombination af medicin, samtale, undervisning i psykisk sygdom, socialrådgivning, netværksarbejde, vejledning og støtte i samarbejde med dig som patient og med dine pårørende.

Behandlingen er kendetegnet ved:

  • Individuel behandling baseret på dine behov.
  • Efter aftale behandling hjemme hos dig.
  • En fast kontaktperson og en fast læge, der har ansvaret for din behandling.
  • Intensiv behandling når der er behov for det.
  • Mulighed for samarbejde med dine pårørende.

Din kontaktlæge og din faste kontaktperson fra Psykiatrisk Ambulatorium Nørrebro planlægger din behandling sammen med dig.

Pårørende kan også få hjælp afhængig af behov.

Fleksibel, udgående og opsøgende behandling

Psykiatrisk ambulatorium Nørrebro arbejder ud fra F-ACT modellen.  (Fleksible Assertive Community Treatment). F-ACT teams er en måde at organisere det psykiatriske behandlingsarbejde og skal sikre en fleksibel, udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet. Metoden gør det muligt at tilbyde intensiv støtte og behandling, skræddersyet til den enkelte patient, da behovet for at justere på omfanget af behandlingen, fx samtaler, vurderes løbende.

F-ACT team tilbyder intensiv ambulant behandling til mennesker med alvorlig psykisk sygdom. Ambulant betyder, at man ikke er indlagt, men har mulighed for at modtage behandling for eksempel i sit eget hjem.

Målet med behandlingen er, at du kan blive helbredt eller få det væsentligt bedre. Det er forskelligt, hvornår og hvor meget mennesker med psykisk sygdom kommer sig. Men med den rette behandling kan alle udvikle sig og skabe eller genoptage en hverdag.

Visitation til behandling

Du bliver visiteret til ambulant behandling i Region Hovedstadens Psykiatri enten gennem et psykiatrisk center eller via den centrale visitation (CVI) i Region Hovedstadens Psykiatri. Det gælder også for ambulant behandling i Griffenfeldsgade.

Kontakt

Psykiatrisk Ambulatorium under Region Hovedstadens Psykiatri

Åbningstider

 Mandag til fredag kl. 8-15